Hút bụi

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Loại hút bụi

Công suất hút bụi

Giảm

-17%

Máy hút bụi Electrolux ZB3411 37.8W

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,650,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-37%

Máy hút bụi Electrolux Z1231 1600W

GNY:

2,290,000₫

Giá bán:

1,450,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy hút bụi Electrolux Z1230 1600W

GNY:

1,850,000₫

Giá bán:

1,470,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy hút bụi Electrolux Z1220 1600W

GNY:

1,490,000₫

Giá bán:

1,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy hút bụi Electrolux EC41-6CR 2000W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-38%

Máy hút bụi Electrolux EC41-2DB 2000W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%

Máy hút bụi Electrolux EC31-2BB 1800W

GNY:

2,990,000₫

Giá bán:

2,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-41%

Máy hút bụi Electrolux Z931 1600W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061 1000W

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%

Máy hút bụi Electrolux ZSP4303AF 1600W

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

3,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy hút bụi Electrolux ZB3314AK

GNY:

4,490,000₫

Giá bán:

3,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy hút bụi Electrolux ZB3411 37.8W

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,650,000₫

Giảm

-37%

Máy hút bụi Electrolux Z1231 1600W

GNY:

2,290,000₫

Giá bán:

1,450,000₫

Giảm

-21%

Máy hút bụi Electrolux Z1230 1600W

GNY:

1,850,000₫

Giá bán:

1,470,000₫

Giảm

-19%

Máy hút bụi Electrolux Z1220 1600W

GNY:

1,490,000₫

Giá bán:

1,200,000₫

Giảm

-25%

Máy hút bụi Electrolux EC41-6CR 2000W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,990,000₫

Giảm

-38%

Máy hút bụi Electrolux EC41-2DB 2000W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,490,000₫

Giảm

-30%

Máy hút bụi Electrolux EC31-2BB 1800W

GNY:

2,990,000₫

Giá bán:

2,090,000₫

Giảm

-18%

Máy hút bụi không dây Electrolux PF91-5BTF 68W

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,500,000₫

Giảm

-16%

Máy hút bụi không dây Electrolux PF91-6BWF 90W

GNY:

15,490,000₫

Giá bán:

13,000,000₫

Giảm

-41%

Máy hút bụi Electrolux Z931 1600W

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

2,350,000₫

Giảm

-25%

Máy hút bụi Electrolux ZUSG4061 1000W

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,250,000₫

Giảm

-31%

Máy hút bụi Electrolux ZSP4303AF 1600W

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

3,250,000₫

Giảm

-22%

Máy hút bụi Electrolux ZB3314AK

GNY:

4,490,000₫

Giá bán:

3,500,000₫