Máy Lạnh Công Trình

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Kiểu máy lạnh

Công suất máy lạnh

Bộ phận máy lạnh

Tiện ích máy lạnh

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Dàn lạnh Multi LG 1.5 Hp AMNQ12GSJA0

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Dàn lạnh Multi LG 1 Hp AMNQ09GSJA0

GNY:

5,690,000₫

Giá bán:

4,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-2%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-5%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-2%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-5%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Máy lạnh âm trần Reetech 4.0 Hp RGT36/RC36

GNY:

34,990,000₫

Giá bán:

32,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Máy lạnh âm trần Nagakawa 4 Hp NT-C3636M

GNY:

27,990,000₫

Giá bán:

25,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lạnh âm trần Gree 6 Hp GU160T/A

GNY:

54,990,000₫

Giá bán:

46,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-4%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-5%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Máy lạnh tủ đứng Casper 5 Hp FC-48TL22

GNY:

30,990,000₫

Giá bán:

28,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Máy lạnh tủ đứng Casper 3 Hp FC-28TL22

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

17,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-32%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-34%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-33%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-34%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-4%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-4%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-33%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-37%

Máy lạnh âm trần Gree 2 hp GUD50T

GNY:

29,850,000₫

Giá bán:

18,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh âm trần Panasonic 2 hp S18PU2H5-8

GNY:

26,890,000₫

Giá bán:

24,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy lạnh Tủ đứng LG Inverter 5 HP APNQ48GT3E4

GNY:

53,790,000₫

Giá bán:

39,990,000₫

Giảm

-16%

Dàn lạnh Multi LG 1.5 Hp AMNQ12GSJA0

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,890,000₫

Giảm

-12%

Dàn lạnh Multi LG 1 Hp AMNQ09GSJA0

GNY:

5,690,000₫

Giá bán:

4,990,000₫

Giảm

-7%

Dàn nóng máy lạnh Multi LG 30.000BTU Inverter A3UQ30GFD0

GNY:

19,990,000₫

Giá bán:

18,590,000₫

Giảm

-2%

Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter 3.5 hp S-30PU2H5-8

GNY:

34,590,000₫

Giá bán:

33,990,000₫

Giảm

-5%

Máy lạnh âm trần Panasonic 2.0 HP S-18PU1H5-8

GNY:

22,190,000₫

Giá bán:

20,990,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 2.5 HP APNQ24GS1A3

GNY:

28,680,000₫

Giá bán:

24,490,000₫

Giảm

-2%

Giảm

-5%

Máy lạnh tủ đứng LG Inverter 4 hp APNQ36GR5A4

GNY:

39,000,000₫

Giá bán:

36,990,000₫

Giảm

-6%

Máy lạnh âm trần Reetech 4.0 Hp RGT36/RC36

GNY:

34,990,000₫

Giá bán:

32,990,000₫

Giảm

-7%

Máy lạnh âm trần Nagakawa 4 Hp NT-C3636M

GNY:

27,990,000₫

Giá bán:

25,990,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh âm trần Gree 6 Hp GU160T/A

GNY:

54,990,000₫

Giá bán:

46,990,000₫

Giảm

-4%

Máy lạnh tủ đứng Panasonic 5.0 Hp CU/CS-C45FFH

GNY:

37,990,000₫

Giá bán:

36,290,000₫

Giảm

-5%

Máy lạnh âm trần LG 4.0 Hp Inverter ATNQ36GPLE6

GNY:

32,990,000₫

Giá bán:

31,290,000₫

Giảm

-6%

Máy lạnh tủ đứng Casper 5 Hp FC-48TL22

GNY:

30,990,000₫

Giá bán:

28,990,000₫

Giảm

-6%

Máy lạnh tủ đứng Casper 3 Hp FC-28TL22

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

17,990,000₫

Giảm

-28%

Máy lạnh âm trần 2 chiều Mitsubishi Heavy 2 Hp FDT50VG

GNY:

38,990,000₫

Giá bán:

27,990,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh âm trần Panasonic 4.5 hp S-45PU1H5

GNY:

45,990,000₫

Giá bán:

34,390,000₫

Giảm

-37%

Máy lạnh âm trần Gree 2 hp GUD50T

GNY:

29,850,000₫

Giá bán:

18,790,000₫

Giảm

-29%

Máy lạnh âm trần Panasonic 24.000 Btu Inverter S-24PU2H5-8

GNY:

44,490,000₫

Giá bán:

31,490,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh âm trần Panasonic 2.5 hp S21PU2H5-8

GNY:

33,490,000₫

Giá bán:

30,590,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh âm trần Panasonic 2 hp S18PU2H5-8

GNY:

26,890,000₫

Giá bán:

24,190,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh âm trần LG 4.0 hp Inverter ATNQ36GNLE6

GNY:

41,590,000₫

Giá bán:

30,490,000₫

Giảm

-31%

Máy lạnh âm trần LG 2.5 hp ATNQ24GTLA1

GNY:

34,690,000₫

Giá bán:

23,790,000₫

Giảm

-34%

Máy lạnh âm trần LG 2 hp ATNQ18GTLA1

GNY:

32,490,000₫

Giá bán:

21,490,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh âm trần Nagakawa 2 hp NT-C1836M

GNY:

19,990,000₫

Giá bán:

14,990,000₫