Máy Lạnh

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Công suất máy lạnh

Giá bán

Kiểu máy lạnh

Tiện ích máy lạnh

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2 Hp MS-HP50VF

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

13,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy Lạnh Toshiba 1.0 HP RAS-H10U2KSG-V

GNY:

8,400,000₫

Giá bán:

6,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy Lạnh Toshiba 2.0 HP RAS-H18U2KSG-V

GNY:

16,000,000₫

Giá bán:

12,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy lạnh Toshiba 1.5HP RAS-H13U2KSG-V

GNY:

11,100,000₫

Giá bán:

8,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

GNY:

16,600,000₫

Giá bán:

14,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lạnh Toshiba 2.5HP RAS-H24U2KSG-V

GNY:

19,000,000₫

Giá bán:

16,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13API

GNY:

12,090,000₫

Giá bán:

9,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25SVMV

GNY:

15,500,000₫

Giá bán:

13,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35SVMV

GNY:

18,690,000₫

Giá bán:

16,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V

GNY:

22,490,000₫

Giá bán:

20,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.0 HP FTKM50SVMV

GNY:

28,500,000₫

Giá bán:

24,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Reetech 2.0 Hp RT18

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

8,950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lạnh Panasonic 2.0 HP CU/CS-N18VKH-8

GNY:

16,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy Lạnh Panasonic 2.5HP CU/CS-N24VKH-8

GNY:

22,590,000₫

Giá bán:

20,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-DE-A/RC24-DE-A

GNY:

14,100,000₫

Giá bán:

12,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Reetech 1.0 Hp RT09-BF-A

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

4,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lạnh Midea 1.5 HP MSAFB-13CRN8

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

5,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-TA-A

GNY:

16,800,000₫

Giá bán:

12,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-TA-A

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

6,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DE-A

GNY:

11,090,000₫

Giá bán:

8,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 Hp FTKC25UAVMV

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

9,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-34%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 Hp FTKC35UAVMV

GNY:

17,190,000₫

Giá bán:

11,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 Hp FTKC60UVMV

GNY:

32,990,000₫

Giá bán:

25,050,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy lạnh Daikin Inverter 3.0 Hp FTKC71UVMV

GNY:

39,490,000₫

Giá bán:

28,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9NQ-S

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12NQ-S

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

5,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin 2.0 Hp FTV50BXV1V

GNY:

14,900,000₫

Giá bán:

12,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lạnh Hitachi 1 HP RAS-EJ10CKV

GNY:

6,290,000₫

Giá bán:

5,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy lạnh Hitachi 1.5 HP RAS-EJ13CKV

GNY:

8,390,000₫

Giá bán:

7,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-34%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

13,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-3%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C3

GNY:

15,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WMW

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

GNY:

14,790,000₫

Giá bán:

11,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%

Máy lạnh Hitachi Inverter 1 HP RAS-XJ10CKV

GNY:

11,900,000₫

Giá bán:

8,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

GNY:

14,090,000₫

Giá bán:

12,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

9,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-3%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-DE-A

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lạnh Reetech 1.5 Hp RT12-DE-A

GNY:

7,690,000₫

Giá bán:

6,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKM60SVMV

GNY:

37,490,000₫

Giá bán:

34,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%

Máy lạnh Gree Inverter 2 hp GWC18FD-K6D9A1W

GNY:

17,890,000₫

Giá bán:

12,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8

GNY:

5,790,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy lạnh Midea 1.5 HP MSAF-13CRN8

GNY:

7,690,000₫

Giá bán:

5,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
[object Object]
:
:

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,450,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-36%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

11,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lạnh Nagakawa 1.0 hp NS-C09R2H06

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R2H06

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lạnh Nagakawa 2.0 HP NS-C18R2H06

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06

GNY:

15,990,000₫

Giá bán:

11,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
[object Object]
:
:

Máy lạnh Daikin Inverter 1 hp FTKA25UAVMV

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 hp FTKA35UAVMV

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

10,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

7,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lạnh Daikin 1 hp FTF25UV1V

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lạnh Daikin 1.5 hp FTF35UV1V

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy lạnh Sumikura 1 Hp APS/APO-092/Titan-A

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lạnh Sumikura 2 Hp APS/APO-180/Titan-A

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

9,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy lạnh Sumikura 2.5 Hp APS/APO-240/Titan-A

GNY:

15,590,000₫

Giá bán:

12,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lạnh Sumikura 3 Hp APS/APO-280/Titan-A

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Sumikura Inverter 2 Hp APS/APO-180DC

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

12,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%
[object Object]
:
:

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 hp AQA-KCRV9WNM

GNY:

8,290,000₫

Giá bán:

5,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNM

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NQ-S

GNY:

11,190,000₫

Giá bán:

9,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Gree 1 Hp GWC09KB- K6N0C4

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Gree 2 HP GWC18KD-K6N0C4

GNY:

11,990,000₫

Giá bán:

10,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12TL32

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

5,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lạnh Casper 2 HP SC-18TL32

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper Inverter 1 HP IC-09TL32

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

5,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
[object Object]
:
:

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09TL32

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp IC-12TL32

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

6,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Casper Inverter 2 Hp IC-18TL32

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

12,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp GC-12TL32

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 2 Hp FTKA50UAVMV

GNY:

18,490,000₫

Giá bán:

15,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09TL32

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12KC-K6N0C4

GNY:

8,390,000₫

Giá bán:

6,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09PB-K3D0P4

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18PC-K3D0P4

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Asanzo 1 hp S09N66

GNY:

5,190,000₫

Giá bán:

4,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

11,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKA25UAVMV

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

10,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Máy lạnh Reetech Inverter 2 hp RTV18-BK-BT

GNY:

13,190,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper 1.5 HP LC-12TL32

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

5,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lạnh Asanzo Inverter 1.0 HP K09N66

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lạnh Asanzo 2.0 HP S18N66

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

7,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Asanzo 1.5 hp S12N66

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lạnh Asanzo Inverter 1.5 HP K12N66

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy lạnh Asanzo Inverter 2 HP K18N66

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

9,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Funiki 1 hp SC09MMC

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

4,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAFA-10CRDN8

GNY:

6,590,000₫

Giá bán:

5,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCW20

GNY:

15,000,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy lạnh Casper 2 HP LC-18TL32

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

8,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy Lạnh Funiki 1 Hp SC09MMC2

GNY:

6,000,000₫

Giá bán:

4,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy Lạnh 1 Chiều Funiki SC18MMC2

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

8,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lạnh Funiki 2.5 Hp SC24MMC2

GNY:

13,000,000₫

Giá bán:

11,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT

GNY:

10,890,000₫

Giá bán:

8,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKA60UVMV

GNY:

27,000,000₫

Giá bán:

22,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
[object Object]
:
:

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1

GNY:

9,190,000₫

Giá bán:

6,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
[object Object]
:
:

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1

GNY:

10,690,000₫

Giá bán:

7,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%
[object Object]
:
:

Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF1

GNY:

17,590,000₫

Giá bán:

12,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1 HP MS-HP25VF

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-22%

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1 HP MSY-JP25VF

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 Hp MS-HP35VF

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

8,890,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP MSY-JP35VF

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

10,190,000₫

Giảm

-11%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2 Hp MS-HP50VF

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

13,390,000₫

Giảm

-20%

Máy Lạnh Toshiba 1.0 HP RAS-H10U2KSG-V

GNY:

8,400,000₫

Giá bán:

6,690,000₫

Giảm

-19%

Máy Lạnh Toshiba 2.0 HP RAS-H18U2KSG-V

GNY:

16,000,000₫

Giá bán:

12,990,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

GNY:

12,190,000₫

Giá bán:

10,690,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 Hp CU/CS-XU12UKH-8

GNY:

14,890,000₫

Giá bán:

12,890,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 Hp CU/CS-XU18UKH-8

GNY:

22,490,000₫

Giá bán:

19,790,000₫

Giảm

-7%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP CU/CS-VU9UKH-8

GNY:

15,890,000₫

Giá bán:

14,790,000₫

Giảm

-22%

Máy lạnh Toshiba 1.5HP RAS-H13U2KSG-V

GNY:

11,100,000₫

Giá bán:

8,690,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

GNY:

16,600,000₫

Giá bán:

14,490,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Toshiba 2.5HP RAS-H24U2KSG-V

GNY:

19,000,000₫

Giá bán:

16,490,000₫

Giảm

-20%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13API

GNY:

12,090,000₫

Giá bán:

9,690,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKM25SVMV

GNY:

15,500,000₫

Giá bán:

13,490,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35SVMV

GNY:

18,690,000₫

Giá bán:

16,390,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V

GNY:

22,490,000₫

Giá bán:

20,290,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.0 HP FTKM50SVMV

GNY:

28,500,000₫

Giá bán:

24,390,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Reetech 2.0 Hp RT18

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

8,950,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8

GNY:

11,990,000₫

Giá bán:

9,490,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,390,000₫

Giảm

-22%

Máy Lạnh Panasonic Inverter 2.0HP CU/CS-U18VKH-8

GNY:

23,590,000₫

Giá bán:

18,290,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh Panasonic 2.0 HP CU/CS-N18VKH-8

GNY:

16,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫

Giảm

-11%

Máy Lạnh Panasonic 2.5HP CU/CS-N24VKH-8

GNY:

22,590,000₫

Giá bán:

20,190,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-U24VKH-8

GNY:

28,990,000₫

Giá bán:

25,490,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-DE-A/RC24-DE-A

GNY:

14,100,000₫

Giá bán:

12,390,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Reetech 1.0 Hp RT09-BF-A

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

4,990,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh Midea 1.5 HP MSAFB-13CRN8

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

5,390,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Gree Wifi Inverter 1.0 HP GWC09QB-K3DNB6B

GNY:

9,890,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-26%

Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-TA-A

GNY:

16,800,000₫

Giá bán:

12,390,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-TA-A

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-20%

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DE-A

GNY:

11,090,000₫

Giá bán:

8,890,000₫

Giảm

-30%

Máy Lạnh Daikin Inverter 2.0 HP FTKC50UVMV (2019)

GNY:

25,990,000₫

Giá bán:

18,090,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 Hp FTKC25UAVMV

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

9,390,000₫

Giảm

-34%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 Hp FTKC35UAVMV

GNY:

17,190,000₫

Giá bán:

11,290,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 Hp FTKC60UVMV

GNY:

32,990,000₫

Giá bán:

25,050,000₫

Giảm

-28%

Máy lạnh Daikin Inverter 3.0 Hp FTKC71UVMV

GNY:

39,490,000₫

Giá bán:

28,590,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR9NQ-S

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,890,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12NQ-S

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

5,890,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin 2.0 Hp FTV50BXV1V

GNY:

14,900,000₫

Giá bán:

12,790,000₫

Giảm

-26%

Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNM

GNY:

9,890,000₫

Giá bán:

7,290,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Hitachi 1 HP RAS-EJ10CKV

GNY:

6,290,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-11%

Máy lạnh Hitachi 1.5 HP RAS-EJ13CKV

GNY:

8,390,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-34%

Máy lạnh Sharp Wifi Inverter 1 HP AH-XP10WHW

GNY:

9,790,000₫

Giá bán:

6,490,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

13,090,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C3

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-3%

Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C3

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C3

GNY:

15,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫

Giảm

-28%

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WMW

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,190,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

GNY:

14,790,000₫

Giá bán:

11,390,000₫

Giảm

-31%

Máy lạnh Hitachi Inverter 1 HP RAS-XJ10CKV

GNY:

11,900,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-22%

Máy lạnh Hitachi Inverter 1.5 HP RAS-XJ13CKV

GNY:

11,900,000₫

Giá bán:

9,290,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

GNY:

14,090,000₫

Giá bán:

12,090,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

9,890,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Reetech Inverter 2 HP RTV18-DE-A

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Reetech 1.5 Hp RT12-DE-A

GNY:

7,690,000₫

Giá bán:

6,390,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKM60SVMV

GNY:

37,490,000₫

Giá bán:

34,190,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I

GNY:

8,690,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2T01

GNY:

6,590,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2T01

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,590,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Nagakawa Inverter 2.0 HP NIS-C18R2T01

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

10,990,000₫

Giảm

-31%

Máy lạnh Gree Inverter 2 hp GWC18FD-K6D9A1W

GNY:

17,890,000₫

Giá bán:

12,390,000₫

Giảm

-22%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V

GNY:

9,490,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

9,590,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10X2KCVG-V

GNY:

11,490,000₫

Giá bán:

9,290,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8

GNY:

5,790,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-29%

Máy lạnh Midea 1.5 HP MSAF-13CRN8

GNY:

7,690,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫

Giảm

-25%
:
:

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,900,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,450,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,490,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XPU9WKH-8

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

11,190,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XPU18WKH-8

GNY:

19,990,000₫

Giá bán:

16,550,000₫

Giảm

-16%

Máy lạnh Panasonic Inverter Wifi 1 HP CU/CS-WPU9WKH-8M

GNY:

11,490,000₫

Giá bán:

9,690,000₫

Giảm

-11%

Máy lạnh Panasonic Wifi Inverter 2 HP CU/CS-WPU18WKH-8M

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,690,000₫

Giảm

-36%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XPU24WKH-8

GNY:

36,990,000₫

Giá bán:

23,490,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

11,190,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh Nagakawa 1.0 hp NS-C09R2H06

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NS-C12R2H06

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,690,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh Nagakawa 2.0 HP NS-C18R2H06

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫

Giảm

-26%

Máy lạnh Nagakawa 2.5 HP NS-C24R2H06

GNY:

15,990,000₫

Giá bán:

11,790,000₫

Giảm

-20%
:
:

Máy lạnh Daikin Inverter 1 hp FTKA25UAVMV

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,150,000₫

Giảm

-30%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 hp FTKA35UAVMV

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

10,490,000₫

Giảm

-28%

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

7,590,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Daikin 1 hp FTF25UV1V

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh Daikin 1.5 hp FTF35UV1V

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,390,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Sumikura 1 Hp APS/APO-092/Titan-A

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Sumikura 1.5 Hp APS/APO-120/Titan-A

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,090,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh Sumikura 2 Hp APS/APO-180/Titan-A

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

9,190,000₫

Giảm

-22%

Máy lạnh Sumikura 2.5 Hp APS/APO-240/Titan-A

GNY:

15,590,000₫

Giá bán:

12,190,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Sumikura 3 Hp APS/APO-280/Titan-A

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

14,390,000₫

Giảm

-24%

Máy lạnh Sumikura Inverter 1 Hp APS/APO-092DC

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,090,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Sumikura Inverter 1.5 Hp APS/APO-120DC

GNY:

9,590,000₫

Giá bán:

7,590,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Sumikura Inverter 2 Hp APS/APO-180DC

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

12,590,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Sumikura Inverter 2.5 Hp APS/APO-240DC

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

15,490,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YL-S5

GNY:

14,690,000₫

Giá bán:

12,990,000₫

Giảm

-27%
:
:

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 hp AQA-KCRV9WNM

GNY:

8,290,000₫

Giá bán:

5,750,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNM

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18NQ-S

GNY:

11,190,000₫

Giá bán:

9,590,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKN/SV

GNY:

14,490,000₫

Giá bán:

11,490,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Gree 1 Hp GWC09KB- K6N0C4

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,590,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Gree 2 HP GWC18KD-K6N0C4

GNY:

11,990,000₫

Giá bán:

10,750,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh Casper 1.5 HP SC-12TL32

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

5,690,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Casper 2 HP SC-18TL32

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper Inverter 1 HP IC-09TL32

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

5,690,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1 hp SRK10YXP-W5

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,690,000₫

Giảm

-8%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 hp SRK13YXP-W5

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

10,090,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh Samsung Inverter 2 hp AR18TYHQASIN/SV

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

11,490,000₫

Giảm

-25%
:
:

Máy lạnh Casper 1 HP SC-09TL32

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,350,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp IC-12TL32

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

6,750,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Casper Inverter 2 Hp IC-18TL32

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

12,590,000₫

Giảm

-20%

Máy lạnh Casper Inverter 1.5 Hp GC-12TL32

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,890,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Casper Wifi Inverter 1.5 Hp GC-12TL25

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Daikin Inverter 2 Hp FTKA50UAVMV

GNY:

18,490,000₫

Giá bán:

15,990,000₫

Giảm

-12%

Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASIN/SV

GNY:

7,690,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-11%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2 hp SRK18YXP-W5

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

16,990,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1 HP SRK10YL-S5

GNY:

11,990,000₫

Giá bán:

10,790,000₫

Giảm

-27%

Máy lạnh Casper 1 HP LC-09TL32

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C6

GNY:

8,690,000₫

Giá bán:

7,890,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C7

GNY:

8,690,000₫

Giá bán:

7,890,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12KC-K6N0C4

GNY:

8,390,000₫

Giá bán:

6,890,000₫

Giảm

-16%

Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09PB-K3D0P4

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,690,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12PB-K3D0P4

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-11%

Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18PC-K3D0P4

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W

GNY:

8,790,000₫

Giá bán:

6,590,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W

GNY:

9,490,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-8%

Máy lạnh Gree Wifi Inverter 1 HP GWC09BC-K6DNA1B

GNY:

9,790,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-15%

Máy lạnh Gree Wifi Inverter 1.5 HP GWC12BC-K6DNA1B

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

10,990,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Gree Wifi Inverter 2 HP GWC18BD-K6DNA1B

GNY:

18,590,000₫

Giá bán:

15,190,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Asanzo 1 hp S09N66

GNY:

5,190,000₫

Giá bán:

4,190,000₫

Giảm

-18%

Máy lạnh Midea Inverter 1.0 hp MSAFC-10CRDN8

GNY:

6,690,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-26%

Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAFA-13CRDN8

GNY:

8,790,000₫

Giá bán:

6,490,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8

GNY:

12,490,000₫

Giá bán:

11,190,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKA25UAVMV

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,890,000₫

Giảm

-19%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

10,990,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-BK-BT

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-9%

Máy lạnh Reetech Inverter 2 hp RTV18-BK-BT

GNY:

13,190,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-25%

Máy lạnh Casper 1.5 HP LC-12TL32

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

5,590,000₫

Giảm

-23%

Máy lạnh Asanzo Inverter 1.0 HP K09N66

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,390,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Asanzo 2.0 HP S18N66

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

7,750,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Asanzo 1.5 hp S12N66

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,390,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Asanzo Inverter 1.5 HP K12N66

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,490,000₫

Giảm

-29%

Máy lạnh Asanzo Inverter 2 HP K18N66

GNY:

12,990,000₫

Giá bán:

9,190,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Funiki 1 hp SC09MMC

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

4,490,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSAFA-10CRDN8

GNY:

6,590,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-13%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10N4KCVPG-V

GNY:

18,000,000₫

Giá bán:

15,590,000₫

Giảm

-20%

Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHYCW20

GNY:

15,000,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-29%

Máy lạnh Casper 2 HP LC-18TL32

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-17%

Máy Lạnh Gree 1 chiều Inverter 24000BTU GWC24PD-K3D0P4

GNY:

20,000,000₫

Giá bán:

16,590,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP MS-JS35VF

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

9,090,000₫

Giảm

-21%

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0 HP MS-JS25VF

GNY:

9,000,000₫

Giá bán:

7,090,000₫

Giảm

-24%

Máy Lạnh Funiki 1 Hp SC09MMC2

GNY:

6,000,000₫

Giá bán:

4,590,000₫

Giảm

-20%

Máy Lạnh 1 Chiều Funiki SC18MMC2

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

8,790,000₫

Giảm

-10%

Máy lạnh Funiki 2.5 Hp SC24MMC2

GNY:

13,000,000₫

Giá bán:

11,690,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13N4KCVPG-V

GNY:

20,500,000₫

Giá bán:

17,590,000₫

Giảm

-14%

Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18N4KCVPG-V

GNY:

25,000,000₫

Giá bán:

21,590,000₫

Giảm

-17%

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT

GNY:

10,890,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-16%

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKA60UVMV

GNY:

27,000,000₫

Giá bán:

22,690,000₫

Giảm

-24%
:
:

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENW1

GNY:

9,190,000₫

Giá bán:

6,590,000₫

Giảm

-25%
:
:

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1

GNY:

10,690,000₫

Giá bán:

7,690,000₫

Giảm

-27%
:
:

Máy lạnh LG Inverter 2 HP V18ENF1

GNY:

17,590,000₫

Giá bán:

12,590,000₫