Máy lọc không khí

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Diện tích phòng sử dụng

Tiện ích máy lọc kk

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lọc không khí Coway AP-0509DH

GNY:

6,000,000₫

Giá bán:

4,550,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lọc không khí Coway AP-1009CH

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

6,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lọc không khí Coway AP-1008CH

GNY:

9,000,000₫

Giá bán:

8,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy lọc không khí Coway AP-1008DH

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

9,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy lọc không khí Coway AP-1516D

GNY:

14,000,000₫

Giá bán:

12,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy lọc không khí Coway AP-3008FH

GNY:

22,000,000₫

Giá bán:

19,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lọc không khí Sharp KC-F30EV-W

GNY:

5,150,000₫

Giá bán:

3,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B

GNY:

5,500,000₫

Giá bán:

4,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Sharp DW-D20A-W

GNY:

8,200,000₫

Giá bán:

7,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lọc không khí Sharp DW-E16FA-W

GNY:

8,200,000₫

Giá bán:

7,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Máy lọc không khí Hitachi EP-A3000

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

4,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Máy lọc không khí Hitachi EP-A5000

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

9,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

GNY:

3,200,000₫

Giá bán:

2,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

GNY:

7,550,000₫

Giá bán:

6,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A

GNY:

4,180,000₫

Giá bán:

3,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6

GNY:

6,480,000₫

Giá bán:

5,400,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

6,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

GNY:

2,800,000₫

Giá bán:

2,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-32%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A

GNY:

2,390,000₫

Giá bán:

1,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-B

GNY:

2,400,000₫

Giá bán:

1,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

GNY:

4,190,000₫

Giá bán:

3,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Sharp FP-J60EW

GNY:

6,900,000₫

Giá bán:

5,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-33%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-3%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lọc không khí Electrolux FA31-202GY

GNY:

4,290,000₫

Giá bán:

3,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Electrolux FA41-402GY

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

6,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Electrolux PA91-406GY

GNY:

10,390,000₫

Giá bán:

8,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-3%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

GNY:

8,600,000₫

Giá bán:

6,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W

GNY:

5,600,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc không khí Coway AP-0509DH

GNY:

6,000,000₫

Giá bán:

4,550,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc không khí Coway AP-1009CH

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-10%

Máy lọc không khí Coway AP-1008CH

GNY:

9,000,000₫

Giá bán:

8,090,000₫

Giảm

-11%

Máy lọc không khí Coway AP-1008DH

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

9,790,000₫

Giảm

-12%

Máy lọc không khí Coway AP-1516D

GNY:

14,000,000₫

Giá bán:

12,290,000₫

Giảm

-11%

Máy lọc không khí Coway AP-3008FH

GNY:

22,000,000₫

Giá bán:

19,490,000₫

Giảm

-12%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Coway APM-1010DH

GNY:

13,500,000₫

Giá bán:

11,890,000₫

Giảm

-14%

Máy hút ẩm lọc không khí Coway AD-1615A

GNY:

11,000,000₫

Giá bán:

9,490,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc không khí Sharp KC-F30EV-W

GNY:

5,150,000₫

Giá bán:

3,890,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B

GNY:

5,500,000₫

Giá bán:

4,700,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-B

GNY:

2,490,000₫

Giá bán:

1,950,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Sharp DW-D20A-W

GNY:

8,200,000₫

Giá bán:

7,090,000₫

Giảm

-10%

Máy lọc không khí Sharp DW-E16FA-W

GNY:

8,200,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Máy lọc không khí Hitachi EP-A3000

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

4,690,000₫

Máy lọc không khí Hitachi EP-A5000

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

9,090,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

GNY:

3,200,000₫

Giá bán:

2,750,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

GNY:

7,550,000₫

Giá bán:

6,990,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Daikin MC30VVM-A

GNY:

4,180,000₫

Giá bán:

3,590,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6

GNY:

6,480,000₫

Giá bán:

5,400,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK55TVM6

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

7,890,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

9,350,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

GNY:

2,800,000₫

Giá bán:

2,390,000₫

Giảm

-32%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

4,390,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-A

GNY:

2,390,000₫

Giá bán:

1,890,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc không khí Sharp FP-J30E-B

GNY:

2,400,000₫

Giá bán:

1,890,000₫

Giảm

-19%

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W

GNY:

4,190,000₫

Giá bán:

3,390,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Sharp FP-J60EW

GNY:

6,900,000₫

Giá bán:

5,690,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM30V-B

GNY:

3,680,000₫

Giá bán:

2,890,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-J80E-H

GNY:

8,090,000₫

Giá bán:

6,600,000₫

Giảm

-33%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,390,000₫

Giảm

-19%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,280,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,290,000₫

Giảm

-20%

Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GCE-B

GNY:

2,490,000₫

Giá bán:

2,000,000₫

Giảm

-23%

Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GCE-P

GNY:

2,590,000₫

Giá bán:

2,000,000₫

Giảm

-23%

Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GCE-N

GNY:

2,590,000₫

Giá bán:

2,000,000₫

Giảm

-26%

Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-JM40V-B

GNY:

5,690,000₫

Giá bán:

4,190,000₫

Giảm

-3%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A6000

GNY:

11,990,000₫

Giá bán:

11,600,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí tạo ẩm Hitachi EP-P50J 240 (WH)

GNY:

9,590,000₫

Giá bán:

8,900,000₫

Máy lọc không khí Mini LG PuriCare AP151MWA1.AHK

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

4,990,000₫

Giảm

-16%

Máy lọc không khí Levoit Vital 100-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

4,190,000₫

Giá bán:

3,500,000₫

Giảm

-13%

Máy lọc không khí Levoit LV-PUR131-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit LV-H134-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

12,290,000₫

Giá bán:

10,100,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit LV-H133-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

6,400,000₫

Giảm

-13%

Máy lọc không khí Electrolux FA31-202GY

GNY:

4,290,000₫

Giá bán:

3,750,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Electrolux FA41-402GY

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

6,390,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Electrolux PA91-406GY

GNY:

10,390,000₫

Giá bán:

8,790,000₫

Giảm

-3%

Máy lọc không khí Electrolux Inverter PA91-606DG

GNY:

13,390,000₫

Giá bán:

12,990,000₫

Giảm

-25%

Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H

GNY:

8,600,000₫

Giá bán:

6,490,000₫