Máy lọc không khí

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Diện tích phòng sử dụng

Tiện ích máy lọc kk

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
[object Object]
:
:
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Levoit LV-H135-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

6,300,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit LV-H132-RAW (Nhập từ USA)

GNY:

2,790,000₫

Giá bán:

2,300,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc không khí Levoit LV-PUR131-WIFI (Nhập từ USA)

GNY:

5,900,000₫

Giá bán:

4,900,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc không khí Levoit Core 300-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

3,190,000₫

Giá bán:

2,500,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit LV-H133-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

6,400,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit LV-H134-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

12,290,000₫

Giá bán:

10,100,000₫

Giảm

-13%
:
:

Máy lọc không khí Levoit LV-PUR131-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

4,890,000₫

Giảm

-16%

Máy lọc không khí Levoit Vital 100-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

4,190,000₫

Giá bán:

3,500,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc không khí Levoit Vista 200-RAM (Nhập từ USA)

GNY:

2,790,000₫

Giá bán:

2,300,000₫