Máy lọc không khí

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Diện tích phòng sử dụng

Tiện ích máy lọc kk

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

GNY:

3,200,000₫

Giá bán:

2,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

GNY:

7,550,000₫

Giá bán:

6,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

GNY:

2,800,000₫

Giá bán:

2,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-32%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

4,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

GNY:

3,200,000₫

Giá bán:

2,750,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

GNY:

7,550,000₫

Giá bán:

6,990,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-7%

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

9,350,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

GNY:

2,800,000₫

Giá bán:

2,390,000₫

Giảm

-32%

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

4,390,000₫