Máy lọc nước

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Số lượng lõi lọc

Tiện ích cây nước nóng lạnh

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300L

GNY:

7,250,000₫

Giá bán:

5,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-33%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300R

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

5,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY CHP-590R

GNY:

19,900,000₫

Giá bán:

16,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy lọc nước Coway CHP-260L

GNY:

17,200,000₫

Giá bán:

13,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-32%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-36%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R

GNY:

27,000,000₫

Giá bán:

20,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy Lọc Nước Kangaroo KG10A3

GNY:

7,000,000₫

Giá bán:

5,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy lọc nước Kangaroo KG109VTU

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%

Máy lọc nước RO Kangaroo KG100HA-VTU

GNY:

7,890,000₫

Giá bán:

5,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG47

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

6,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG48

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

7,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV(T)

GNY:

6,989,000₫

Giá bán:

5,300,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy lọc nước A.O.Smith A2

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

9,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lọc nước Sunhouse SHR76210CK

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-4%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32008H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,100,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32009H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Makano MKW-42010H

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32008H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32009H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,100,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-42010H

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32008G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,400,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-42010G

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32008G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,300,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO Makano MKW-42010G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10B

GNY:

5,840,000₫

Giá bán:

4,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10S1 SLIM

GNY:

6,320,000₫

Giá bán:

4,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10S2 SLIM

GNY:

6,320,000₫

Giá bán:

4,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10NT

GNY:

8,560,000₫

Giá bán:

6,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI K9IQ-2.0

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

6,690,000₫

Giảm

-24%

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI K8IQ-2.0

GNY:

7,900,000₫

Giá bán:

5,990,000₫

Giảm

-27%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300L

GNY:

7,250,000₫

Giá bán:

5,290,000₫

Giảm

-23%

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KT-K8I-1

GNY:

6,090,000₫

Giá bán:

4,690,000₫

Giảm

-33%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY P-300R

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

5,990,000₫

Giảm

-15%

MÁY LỌC NƯỚC COWAY CHP-590R

GNY:

19,900,000₫

Giá bán:

16,990,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước Coway CHP-260L

GNY:

17,200,000₫

Giá bán:

13,390,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước nóng lạnh RO Kangaroo KG61A3

GNY:

6,300,000₫

Giá bán:

4,790,000₫

Giảm

-32%

Máy lọc nước nano Toshiba TWP-N1686UV(W1)

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,390,000₫

Giảm

-36%

Máy lọc nước nóng lạnh Toshiba TWP-W1643SV(W)

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-23%

Máy lọc nước nóng lạnh Coway CHP-671R

GNY:

27,000,000₫

Giá bán:

20,790,000₫

Giảm

-16%

Máy Lọc Nước Kangaroo KG10A3

GNY:

7,000,000₫

Giá bán:

5,890,000₫

Giảm

-20%

Máy lọc nước Kangaroo KG109VTU

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,490,000₫

Giảm

-30%

Máy lọc nước RO Kangaroo KG100HA-VTU

GNY:

7,890,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-23%

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG47

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

6,890,000₫

Giảm

-29%

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo KG48

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

7,090,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV(T)

GNY:

6,989,000₫

Giá bán:

5,300,000₫

Giảm

-10%

Máy lọc nước A.O.Smith A2

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

9,000,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1830UVBV(T)

GNY:

6,600,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc nước Sunhouse SHR76210CK

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,200,000₫

Giảm

-4%

Máy lọc nước Karofi 9 cấp Optimus I2 O-i229/U

GNY:

7,790,000₫

Giá bán:

7,500,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32008H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,100,000₫

Giảm

-13%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32009H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Makano MKW-42010H

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,250,000₫

Giảm

-12%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-32808H

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

7,000,000₫

Giảm

-14%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-32809H

GNY:

8,190,000₫

Giá bán:

7,050,000₫

Giảm

-13%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-42810H

GNY:

8,190,000₫

Giá bán:

7,150,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32008H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,000,000₫

Giảm

-15%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32009H

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,100,000₫

Giảm

-26%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-42010H

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-32808H

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,000,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước nóng lạnh Daikiosan DSW-42810H

GNY:

9,190,000₫

Giá bán:

7,150,000₫

Giảm

-25%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-33708H

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,200,000₫

Giảm

-16%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-32809H

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

8,300,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước nóng lạnh Daikiosan DSW-43710H

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

8,400,000₫

Giảm

-23%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32008G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,400,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,500,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-42010G

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,600,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Daikiosan DSW-43008G

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,600,000₫

Giảm

-19%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Daikiosan DSW-43009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,650,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Daikiosan DSW-43010G

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,050,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO thông minh Daikiosan DSW-42108E

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,200,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO thông minh Daikiosan DSW-42109E

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,250,000₫

Giảm

-19%

Máy lọc nước RO thông minh Daikiosan DSW-42110E

GNY:

8,190,000₫

Giá bán:

6,600,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp Daikiosan DSW-40506C

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

6,800,000₫

Giảm

-20%

Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp Daikiosan DSW-40507C

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,900,000₫

Giảm

-20%

Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp Daikiosan DSW-40508C

GNY:

8,690,000₫

Giá bán:

6,950,000₫

Giảm

-20%

Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp Daikiosan DSW-40509C

GNY:

8,790,000₫

Giá bán:

7,050,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-32208H

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,600,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO nóng nguội Daikiosan DSW-32209H

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

5,650,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Daikiosan DSW-42210H

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-29%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-33708H

GNY:

11,500,000₫

Giá bán:

8,200,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano MKW-33709H

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,300,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước nóng lạnh Makano MKW-43710H

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,350,000₫

Giảm

-24%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32008G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,300,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc nước RO Makano MKW-32009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,500,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Makano MKW-43008G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Makano MKW-43009G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,750,000₫

Giảm

-27%

Máy lọc nước RO - Mặt kính 3D Makano MKW-43010G

GNY:

8,400,000₫

Giá bán:

6,100,000₫

Giảm

-22%

Máy lọc nước RO thông minh Makano MKW-42108E

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,200,000₫

Giảm

-21%

Máy lọc nước RO thông minh Makano MKW-42109E

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,300,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO Makano MKW-42010G

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-17%

Máy lọc nước RO thông minh Makano MKW-42110E

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

6,600,000₫

Giảm

-19%

Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-32208H

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,650,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-32209H

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-18%

Máy lọc nước RO nóng nguội Makano MKW-42210H

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,750,000₫

Giảm

-16%

Máy lọc nước RO nóng lạnh FujiE WPD5300C

GNY:

5,750,000₫

Giá bán:

4,850,000₫

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10B

GNY:

5,840,000₫

Giá bán:

4,250,000₫

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10S1 SLIM

GNY:

6,320,000₫

Giá bán:

4,600,000₫

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10S2 SLIM

GNY:

6,320,000₫

Giá bán:

4,600,000₫

Giảm

-27%

Máy lọc nước Tasawa ST10NT

GNY:

8,560,000₫

Giá bán:

6,250,000₫

Giảm

-20%

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664RTV(W)

GNY:

4,500,000₫

Giá bán:

3,590,000₫

Giảm

-18%

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664RTV(K)

GNY:

4,500,000₫

Giá bán:

3,690,000₫