Máy xay sinh tố - đa năng

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Loại máy xay

Chất liệu cối xay

Công suất máy xay

Giảm

-18%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%

Máy xay sinh tố Toshiba MX-60T(H)

GNY:

799,000₫

Giá bán:

550,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Philips HR2118/01

GNY:

1,890,000₫

Giá bán:

1,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0561

GNY:

1,660,000₫

Giá bán:

1,660,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Máy xay sinh tố Hafele GS-603 (350W)

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0565

GNY:

689,000₫

Giá bán:

689,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0565/10

GNY:

858,000₫

Giá bán:

858,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Electrolux E7CB1-86SM

GNY:

3,490,000₫

Giá bán:

2,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-39%

Máy xay sinh tố Toshiba BL-70PR1NV

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Máy xay sinh tố Philips HR2051/00

GNY:

750,000₫

Giá bán:

550,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Philips HR2108/03

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Máy xay sinh tố Philips HR2056

GNY:

850,000₫

Giá bán:

650,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Philips HR3652

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

3,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%
[object Object]
:
:
(237 Đã bán)

Máy xay sinh tố Toshiba MX-15FM(W)VN

GNY:

1,090,000₫

Giá bán:

930,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%
[object Object]
:
:
(237 Đã bán)

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-39%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA

GNY:

1,369,000₫

Giá bán:

1,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

950,000₫

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic PASO-MX-M200GRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫

Giảm

-31%

Máy xay sinh tố Toshiba MX-60T(H)

GNY:

799,000₫

Giá bán:

550,000₫

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Philips HR2118/01

GNY:

1,890,000₫

Giá bán:

1,350,000₫

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0561

GNY:

1,660,000₫

Giá bán:

1,660,000₫

Máy xay sinh tố Ariete 1,5 lít MOD.0568/05

GNY:

1,378,000₫

Giá bán:

1,378,000₫

Máy xay sinh tố Ariete 1,5 lít MOD.0568/04

GNY:

1,378,000₫

Giá bán:

1,378,000₫

Máy xay sinh tố Ariete 1,5 lít MOD.0568/03

GNY:

1,378,000₫

Giá bán:

1,378,000₫

Giảm

-10%

Máy xay sinh tố Hafele GS-603 (350W)

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,390,000₫

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0565

GNY:

689,000₫

Giá bán:

689,000₫

Máy xay sinh tố Ariete MOD.0565/10

GNY:

858,000₫

Giá bán:

858,000₫

Máy xay sinh tố và ép trái cây Ariete MOD.1783 2 lít

GNY:

2,184,000₫

Giá bán:

2,184,000₫

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Electrolux E7CB1-86SM

GNY:

3,490,000₫

Giá bán:

2,500,000₫

Giảm

-39%

Máy xay sinh tố Toshiba BL-70PR1NV

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-27%

Máy xay sinh tố Philips HR2051/00

GNY:

750,000₫

Giá bán:

550,000₫

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Philips HR2108/03

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

950,000₫

Giảm

-24%

Máy xay sinh tố Philips HR2056

GNY:

850,000₫

Giá bán:

650,000₫

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Philips HR3652

GNY:

3,990,000₫

Giá bán:

3,150,000₫

Giảm

-9%
:
:
(237 Đã bán)

Máy xay sinh tố Toshiba MX-15FM(W)VN

GNY:

1,090,000₫

Giá bán:

930,000₫

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-30%
:
:
(237 Đã bán)

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,290,000₫

Giảm

-39%

Máy xay sinh tố cầm tay Panasonic MX-SS1BRA

GNY:

1,780,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,290,000₫

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,190,000₫

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA

GNY:

1,369,000₫

Giá bán:

1,150,000₫

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố đa năng Panasonic MX-AC400WRA

GNY:

3,569,000₫

Giá bán:

2,650,000₫