Máy xay sinh tố - đa năng

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Loại máy xay

Chất liệu cối xay

Công suất máy xay

Giảm

-16%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

1,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

1,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Máy xay cầm tay Panasonic MX-SS40BRA

GNY:

1,919,000₫

Giá bán:

1,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Máy xay cầm tay Panasonic MX-GS1WRA

GNY:

1,050,000₫

Giá bán:

890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Máy xay đa năng Panasonic MK-5076MWRA

GNY:

2,790,000₫

Giá bán:

2,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

850,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

1,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

1,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1511WRA

GNY:

1,300,000₫

Giá bán:

1,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1561WRA

GNY:

1,500,000₫

Giá bán:

1,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố đa năng Panasonic MX-AC400WRA

GNY:

3,569,000₫

Giá bán:

2,990,000₫

Giảm

-17%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,290,000₫

Giảm

-22%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,390,000₫

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-22%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-22%

Máy xay sinh tố cầm tay Panasonic MX-SS1BRA

GNY:

1,780,000₫

Giá bán:

1,390,000₫

Giảm

-26%

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,690,000₫

Giảm

-12%

Máy xay cầm tay Panasonic MX-SS40BRA

GNY:

1,919,000₫

Giá bán:

1,690,000₫

Giảm

-15%

Máy xay cầm tay Panasonic MX-GS1WRA

GNY:

1,050,000₫

Giá bán:

890,000₫

Giảm

-11%

Máy xay đa năng Panasonic MK-5076MWRA

GNY:

2,790,000₫

Giá bán:

2,490,000₫

Giảm

-14%

Máy xay sinh tố Panasonic PASO-MX-M200GRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

850,000₫

Giảm

-14%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

850,000₫

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-9%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1511WRA

GNY:

1,300,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-21%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-EX1561WRA

GNY:

1,500,000₫

Giá bán:

1,190,000₫