Máy xay sinh tố - đa năng

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Loại máy xay

Chất liệu cối xay

Công suất máy xay

Giảm

-18%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-30%
[object Object]
:
:

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-39%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA

GNY:

1,369,000₫

Giá bán:

1,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-26%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M300SRA

GNY:

1,200,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M210SRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

950,000₫

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200WRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-20%

Máy xay sinh tố Panasonic PASO-MX-M200GRA

GNY:

990,000₫

Giá bán:

790,000₫

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100WRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫

Giảm

-25%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA

GNY:

999,000₫

Giá bán:

750,000₫

Giảm

-30%
:
:

Máy xay đa năng Panasonic MJ-DJ31SRA

GNY:

4,990,000₫

Giá bán:

3,290,000₫

Giảm

-39%

Máy xay sinh tố cầm tay Panasonic MX-SS1BRA

GNY:

1,780,000₫

Giá bán:

1,090,000₫

Giảm

-29%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MWRA

GNY:

1,390,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA

GNY:

1,290,000₫

Giá bán:

990,000₫

Giảm

-28%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA

GNY:

1,790,000₫

Giá bán:

1,290,000₫

Giảm

-23%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-V300KRA

GNY:

1,550,000₫

Giá bán:

1,190,000₫

Giảm

-16%

Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA

GNY:

1,369,000₫

Giá bán:

1,150,000₫

Giảm

-26%

Máy xay sinh tố đa năng Panasonic MX-AC400WRA

GNY:

3,569,000₫

Giá bán:

2,650,000₫