Tủ Đông

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Kiểu tủ đông

Số cửa

Dung tích

Tiện ích tủ

Dàn lạnh

Giảm

-10%

Tủ đông Alaska BCD-3067N

GNY:

6,498,000₫

Giá bán:

5,850,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ đông Alaska BCD-3068C

GNY:

6,400,000₫

Giá bán:

5,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Tủ đông Alaska IF-21

GNY:

6,900,000₫

Giá bán:

6,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Tủ đông Alaska BCD-4567N

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,850,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska BCD-3568C

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

6,300,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Alaska BCD-4568C

GNY:

7,900,000₫

Giá bán:

6,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Tủ đông Alaska BCD-5068N

GNY:

9,200,000₫

Giá bán:

7,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Tủ đông Alaska FCA-4600CI

GNY:

10,120,000₫

Giá bán:

7,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky VH-285A2

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ đông Sanaky VH-365A2 

GNY:

5,790,000₫

Giá bán:

5,100,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky VH-255A2

GNY:

5,000,000₫

Giá bán:

4,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky VH-255W2

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-35%

Tủ đông Sanaky VH-365W2

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky VH-285W2

GNY:

5,300,000₫

Giá bán:

4,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky VH-405A2

GNY:

6,050,000₫

Giá bán:

5,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Tủ đông Sanaky VH-405W2 

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,650,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

 Tủ đông Sanaky VH-2899A3

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

5,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sanaky VH-2899W3

GNY:

6,950,000₫

Giá bán:

5,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky VH-3699A3

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

6,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-31%

Tủ đông Sanaky VH 3699W3

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

6,100,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-29%

Tủ đông Sanaky VH 4099W3

GNY:

9,300,000₫

Giá bán:

6,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 

GNY:

7,890,000₫

Giá bán:

6,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Tủ đông Sanaky VH-668W2

GNY:

12,400,000₫

Giá bán:

9,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky VH-6699W1

GNY:

12,700,000₫

Giá bán:

10,100,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Tủ đông Aqua AQF-C310

GNY:

4,700,000₫

Giá bán:

4,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Tủ đông Sanaky Inverter 530 Lít VH-6699HY3

GNY:

11,800,000₫

Giá bán:

11,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông/mát Alaska 500 Lít BCD-5067N

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD-5567N

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

7,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-37%

Tủ đông/mát Alaska 650 Lít BCD 6567N

GNY:

11,500,000₫

Giá bán:

7,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông/mát Alaska 350 Lít BCD 3571

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,050,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3068N

GNY:

6,290,000₫

Giá bán:

4,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ đông/mát Alaska 350 Lít BCD 3568N

GNY:

6,690,000₫

Giá bán:

5,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ đông/mát Alaska 450 Lít BCD 4568N

GNY:

7,000,000₫

Giá bán:

6,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD 5568N

GNY:

9,000,000₫

Giá bán:

8,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông/mát Alaska 500 Lít BCD 5068C

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD 5568C

GNY:

9,590,000₫

Giá bán:

8,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Alaska 150 Lít BD 150

GNY:

4,290,000₫

Giá bán:

3,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 300 lít BD 300

GNY:

5,600,000₫

Giá bán:

4,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 400 Lít BD 400

GNY:

7,300,000₫

Giá bán:

6,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Tủ đông Alaska 300 Lít BD 300C

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

4,850,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Alaska 400 Lít BD 400C

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,850,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Alaska 890 Lít HB 890

GNY:

12,290,000₫

Giá bán:

10,200,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Alaska 1500 Lít HB 15

GNY:

24,500,000₫

Giá bán:

21,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 550 Lít HB 550N

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

8,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska 650 Lít HB 650N

GNY:

10,790,000₫

Giá bán:

9,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Alaska 550 Lít HB 550C

GNY:

11,290,000₫

Giá bán:

9,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Alaska 650 Lít HB 650C

GNY:

12,500,000₫

Giá bán:

10,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Alaska 400 Lít SD-401Y

GNY:

8,090,000₫

Giá bán:

7,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Alaska 400 Lít SD-401YC

GNY:

9,490,000₫

Giá bán:

8,400,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Tủ đông Alaska 500 Lít SD-501Y

GNY:

10,100,000₫

Giá bán:

9,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 600 Lít SD-601B

GNY:

14,800,000₫

Giá bán:

12,600,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông trữ kem Alaska 350 Lít SD-500Y

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông đứng Alaska 450 Lít IFC-45G

GNY:

29,000,000₫

Giá bán:

25,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-5%

Tủ đông Alaska 800 Lít IFC-100G2

GNY:

47,000,000₫

Giá bán:

44,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska SDC 700Y

GNY:

31,000,000₫

Giá bán:

28,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ đông Alaska 950 Lít SDC 950Y

GNY:

35,000,000₫

Giá bán:

31,500,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Tủ đông đứng Alaska 250 Lít IF 25

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,350,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

GNY:

7,600,000₫

Giá bán:

6,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky VH-225A2

GNY:

5,000,000₫

Giá bán:

4,250,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Sanaky VH-2299A1

GNY:

5,250,000₫

Giá bán:

4,650,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Alaska 2 ngăn FCA-3600CI

GNY:

8,100,000₫

Giá bán:

6,750,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

5,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 560 lít VH-568W2

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

GNY:

15,000,000₫

Giá bán:

13,300,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska Inverter 400 lít BD-400CI

GNY:

9,200,000₫

Giá bán:

8,450,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-1399HY3

GNY:

25,990,000₫

Giá bán:

23,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-3%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-1199HY3

GNY:

19,490,000₫

Giá bán:

19,000,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099A4KD

GNY:

8,000,000₫

Giá bán:

6,800,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-19%

Tủ đông Sanaky VH-4099W1

GNY:

7,350,000₫

Giá bán:

5,950,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-5699HY

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

8,400,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099W4KD

GNY:

7,850,000₫

Giá bán:

6,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

GNY:

7,700,000₫

Giá bán:

6,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

4,050,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 155 lít SKFU-155

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,400,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 218 lít SKFU-218

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-25%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKFU-300

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

5,700,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Tủ đông Sumikura 350 lít SKFU-350

GNY:

8,190,000₫

Giá bán:

6,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 220 lít SKF-220S

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250S

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250SC

GNY:

6,690,000₫

Giá bán:

5,550,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300S

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300SC

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

6,150,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400S

GNY:

8,090,000₫

Giá bán:

6,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-91%

Tủ đông Sumikura 450 lít SKF-450S

GNY:

91,900,000₫

Giá bán:

7,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sumikura 550 lít SKF-550S

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 650 lít SKF-650S

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

10,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ đông Sumikura 750 lít SKF-750S

GNY:

14,290,000₫

Giá bán:

12,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Sumikura Inverter 650 lít SKF-650SI

GNY:

13,700,000₫

Giá bán:

12,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura Inverter 750 lít SKF-750SI

GNY:

15,500,000₫

Giá bán:

12,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ đông Sumikura 1100 lít SKF-1100S

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ đông Sumikura 1350 lít SKF-1350S

GNY:

26,700,000₫

Giá bán:

23,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKFS-300C

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

8,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKFS-400C

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 500 lít SKFS-500C

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,900,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Sumikura 700 lít SKFS-700F

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ đông Sumikura 1500 lít SKFS-1500F

GNY:

32,990,000₫

Giá bán:

30,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300D

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

6,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400D

GNY:

9,190,000₫

Giá bán:

7,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

GNY:

11,190,000₫

Giá bán:

9,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 600 lít SKF-600D

GNY:

13,090,000₫

Giá bán:

11,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-28%

Tủ đông Panasonic 150 lít SCR-MFR150H2VN

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

4,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Panasonic 200 lít SCR-MFR200H2VN

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-37%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-568HY2

GNY:

9,500,000₫

Giá bán:

7,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 860 lít VH-868HY2

GNY:

12,690,000₫

Giá bán:

11,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599A1

GNY:

5,750,000₫

Giá bán:

4,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 280 lít VH-2899A1

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699A1

GNY:

6,390,000₫

Giá bán:

5,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky 860 lít VH-8699HY

GNY:

13,699,000₫

Giá bán:

12,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299W1

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599W1

GNY:

5,850,000₫

Giá bán:

4,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1

GNY:

6,790,000₫

Giá bán:

5,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 365 lít VH-5699W1

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

8,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 485 lít VH-6699W1

GNY:

11,900,000₫

Giá bán:

10,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-225W2

GNY:

5,290,000₫

Giá bán:

4,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky Inveter 560 lít VH-5699W3

GNY:

10,390,000₫

Giá bán:

9,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ Đông Sanaky Inverter 660 lít VH-6699W3

GNY:

12,390,000₫

Giá bán:

11,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ đông Alaska BCD-3067N

GNY:

6,498,000₫

Giá bán:

5,850,000₫

Giảm

-16%

Tủ đông Alaska BCD-3068C

GNY:

6,400,000₫

Giá bán:

5,350,000₫

Giảm

-7%

Tủ đông Alaska IF-21

GNY:

6,900,000₫

Giá bán:

6,390,000₫

Giảm

-19%

Tủ đông Alaska BCD-4567N

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

5,850,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska BCD-3568C

GNY:

7,390,000₫

Giá bán:

6,300,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Alaska BCD-4568C

GNY:

7,900,000₫

Giá bán:

6,500,000₫

Giảm

-24%

Tủ đông Alaska BCD-5068N

GNY:

9,200,000₫

Giá bán:

7,000,000₫

Giảm

-27%

Tủ đông Alaska FCA-4600CI

GNY:

10,120,000₫

Giá bán:

7,350,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky VH-285A2

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,800,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Sanaky VH-365A2 

GNY:

5,790,000₫

Giá bán:

5,100,000₫

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky VH-255A2

GNY:

5,000,000₫

Giá bán:

4,500,000₫

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky VH-255W2

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,700,000₫

Giảm

-35%

Tủ đông Sanaky VH-365W2

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,200,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky VH-285W2

GNY:

5,300,000₫

Giá bán:

4,900,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky VH-405A2

GNY:

6,050,000₫

Giá bán:

5,500,000₫

Giảm

-29%

Tủ đông Sanaky VH-405W2 

GNY:

7,990,000₫

Giá bán:

5,650,000₫

Giảm

-11%

 Tủ đông Sanaky VH-2899A3

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

5,800,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sanaky VH-2899W3

GNY:

6,950,000₫

Giá bán:

5,800,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky VH-3699A3

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

6,000,000₫

Giảm

-31%

Tủ đông Sanaky VH 3699W3

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

6,100,000₫

Giảm

-29%

Tủ đông Sanaky VH 4099W3

GNY:

9,300,000₫

Giá bán:

6,600,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 

GNY:

7,890,000₫

Giá bán:

6,500,000₫

Giảm

-25%

Tủ đông Sanaky VH-668W2

GNY:

12,400,000₫

Giá bán:

9,250,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky VH-6699W1

GNY:

12,700,000₫

Giá bán:

10,100,000₫

Tủ đông Aqua AQF-C310

GNY:

4,700,000₫

Giá bán:

4,700,000₫

Giảm

-7%

Tủ đông Sanaky Inverter 530 Lít VH-6699HY3

GNY:

11,800,000₫

Giá bán:

11,000,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông/mát Alaska 500 Lít BCD-5067N

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,250,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD-5567N

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

7,250,000₫

Giảm

-37%

Tủ đông/mát Alaska 650 Lít BCD 6567N

GNY:

11,500,000₫

Giá bán:

7,250,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông/mát Alaska 350 Lít BCD 3571

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,050,000₫

Giảm

-25%

Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3068N

GNY:

6,290,000₫

Giá bán:

4,700,000₫

Giảm

-16%

Tủ đông/mát Alaska 350 Lít BCD 3568N

GNY:

6,690,000₫

Giá bán:

5,600,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông/mát Alaska 450 Lít BCD 4568N

GNY:

7,000,000₫

Giá bán:

6,150,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD 5568N

GNY:

9,000,000₫

Giá bán:

8,000,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông/mát Alaska 500 Lít BCD 5068C

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,700,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông/mát Alaska 550 Lít BCD 5568C

GNY:

9,590,000₫

Giá bán:

8,350,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Alaska 150 Lít BD 150

GNY:

4,290,000₫

Giá bán:

3,900,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 300 lít BD 300

GNY:

5,600,000₫

Giá bán:

4,750,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 400 Lít BD 400

GNY:

7,300,000₫

Giá bán:

6,200,000₫

Giảm

-25%

Tủ đông Alaska 300 Lít BD 300C

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

4,850,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Alaska 400 Lít BD 400C

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

6,850,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Alaska 890 Lít HB 890

GNY:

12,290,000₫

Giá bán:

10,200,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Alaska 1500 Lít HB 15

GNY:

24,500,000₫

Giá bán:

21,700,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 550 Lít HB 550N

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

8,500,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska 650 Lít HB 650N

GNY:

10,790,000₫

Giá bán:

9,890,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Alaska 550 Lít HB 550C

GNY:

11,290,000₫

Giá bán:

9,800,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Alaska 650 Lít HB 650C

GNY:

12,500,000₫

Giá bán:

10,800,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Alaska 400 Lít SD-401Y

GNY:

8,090,000₫

Giá bán:

7,350,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Alaska 400 Lít SD-401YC

GNY:

9,490,000₫

Giá bán:

8,400,000₫

Giảm

-6%

Tủ đông Alaska 500 Lít SD-501Y

GNY:

10,100,000₫

Giá bán:

9,500,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Alaska 600 Lít SD-601B

GNY:

14,800,000₫

Giá bán:

12,600,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông trữ kem Alaska 350 Lít SD-500Y

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,700,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông đứng Alaska 450 Lít IFC-45G

GNY:

29,000,000₫

Giá bán:

25,900,000₫

Giảm

-5%

Tủ đông Alaska 800 Lít IFC-100G2

GNY:

47,000,000₫

Giá bán:

44,500,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska SDC 700Y

GNY:

31,000,000₫

Giá bán:

28,500,000₫

Giảm

-10%

Tủ đông Alaska 950 Lít SDC 950Y

GNY:

35,000,000₫

Giá bán:

31,500,000₫

Giảm

-7%

Tủ đông đứng Alaska 250 Lít IF 25

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,950,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,350,000₫

Giảm

-19%

Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

GNY:

7,600,000₫

Giá bán:

6,150,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky VH-225A2

GNY:

5,000,000₫

Giá bán:

4,250,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Sanaky VH-2299A1

GNY:

5,250,000₫

Giá bán:

4,650,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Alaska 2 ngăn FCA-3600CI

GNY:

8,100,000₫

Giá bán:

6,750,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1

GNY:

6,500,000₫

Giá bán:

5,900,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 560 lít VH-568W2

GNY:

8,800,000₫

Giá bán:

8,000,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky Inverter 410 lít VH 5699HY3

GNY:

10,690,000₫

Giá bán:

9,100,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky Inverter 210 lít VH-2599A3

GNY:

6,290,000₫

Giá bán:

5,400,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3

GNY:

15,000,000₫

Giá bán:

13,300,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Alaska Inverter 400 lít BD-400CI

GNY:

9,200,000₫

Giá bán:

8,450,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-1399HY3

GNY:

25,990,000₫

Giá bán:

23,900,000₫

Giảm

-3%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-1199HY3

GNY:

19,490,000₫

Giá bán:

19,000,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099A4KD

GNY:

8,000,000₫

Giá bán:

6,800,000₫

Giảm

-19%

Tủ đông Sanaky VH-4099W1

GNY:

7,350,000₫

Giá bán:

5,950,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông đứng Hòa Phát 152 lít HCF-166S

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,500,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-5699HY

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

8,400,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Sanaky Inverter 250 lít VH-2599A4KD

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099W4KD

GNY:

7,850,000₫

Giá bán:

6,900,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

GNY:

7,700,000₫

Giá bán:

6,700,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

GNY:

4,690,000₫

Giá bán:

4,050,000₫

Giảm

-7%

Tủ đông đứng Hòa Phát 216 lít HCF-220S

GNY:

5,890,000₫

Giá bán:

5,450,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 155 lít SKFU-155

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,400,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 218 lít SKFU-218

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,790,000₫

Giảm

-25%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKFU-300

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

5,700,000₫

Giảm

-22%

Tủ đông Sumikura 350 lít SKFU-350

GNY:

8,190,000₫

Giá bán:

6,390,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 220 lít SKF-220S

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,790,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250S

GNY:

6,190,000₫

Giá bán:

5,290,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250SC

GNY:

6,690,000₫

Giá bán:

5,550,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300S

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300SC

GNY:

7,190,000₫

Giá bán:

6,150,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400S

GNY:

8,090,000₫

Giá bán:

6,890,000₫

Giảm

-91%

Tủ đông Sumikura 450 lít SKF-450S

GNY:

91,900,000₫

Giá bán:

7,890,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sumikura 550 lít SKF-550S

GNY:

10,990,000₫

Giá bán:

9,990,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sumikura 650 lít SKF-650S

GNY:

12,590,000₫

Giá bán:

10,790,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Sumikura 750 lít SKF-750S

GNY:

14,290,000₫

Giá bán:

12,590,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Sumikura Inverter 650 lít SKF-650SI

GNY:

13,700,000₫

Giá bán:

12,190,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura Inverter 750 lít SKF-750SI

GNY:

15,500,000₫

Giá bán:

12,790,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Sumikura 1100 lít SKF-1100S

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,490,000₫

Giảm

-11%

Tủ đông Sumikura 1350 lít SKF-1350S

GNY:

26,700,000₫

Giá bán:

23,790,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKFS-300C

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKFS-400C

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,590,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 500 lít SKFS-500C

GNY:

13,990,000₫

Giá bán:

11,900,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sumikura 700 lít SKFS-700F

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,290,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Sumikura 1500 lít SKFS-1500F

GNY:

32,990,000₫

Giá bán:

30,190,000₫

Giảm

-16%

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300D

GNY:

6,990,000₫

Giá bán:

5,890,000₫

Giảm

-17%

Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

GNY:

7,590,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-21%

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400D

GNY:

9,190,000₫

Giá bán:

7,290,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

GNY:

11,190,000₫

Giá bán:

9,190,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura 600 lít SKF-600D

GNY:

13,090,000₫

Giá bán:

11,190,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sumikura Inverter 400 lít SKF-400.DI

GNY:

10,000,000₫

Giá bán:

8,190,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sumikura Inverter 500 lít SKF-500.DI

GNY:

12,000,000₫

Giá bán:

10,190,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sumikura Inverter 600 lít SKF-600.DI

GNY:

14,000,000₫

Giá bán:

12,190,000₫

Giảm

-8%

Tủ đông Sanaky Inverter 280 lít VH-2899W4K

GNY:

6,590,000₫

Giá bán:

6,090,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông đứng Hòa Phát Funiki 152 lít HCF-166P

GNY:

5,200,000₫

Giá bán:

4,490,000₫

Giảm

-28%

Tủ đông Panasonic 150 lít SCR-MFR150H2VN

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

4,690,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Panasonic 200 lít SCR-MFR200H2VN

GNY:

5,990,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-37%

Tủ đông Panasonic 300 lít SCR-MFR300DH2VN

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-12%

Tủ đông Panasonic 400 lít SCR-MFR400DH2VN

GNY:

8,990,000₫

Giá bán:

7,890,000₫

Giảm

-16%

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-568HY2

GNY:

9,500,000₫

Giá bán:

7,990,000₫

Giảm

-9%

Tủ đông Sanaky 860 lít VH-868HY2

GNY:

12,690,000₫

Giá bán:

11,490,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599A1

GNY:

5,750,000₫

Giá bán:

4,990,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 280 lít VH-2899A1

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 360 lít VH-3699A1

GNY:

6,390,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-10%

Tủ đông Sanaky 860 lít VH-8699HY

GNY:

13,699,000₫

Giá bán:

12,390,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2299W1

GNY:

5,590,000₫

Giá bán:

4,790,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 250 lít VH-2599W1

GNY:

5,850,000₫

Giá bán:

4,990,000₫

Giảm

-20%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

GNY:

6,490,000₫

Giá bán:

5,190,000₫

Giảm

-18%

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1

GNY:

6,790,000₫

Giá bán:

5,590,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky 365 lít VH-5699W1

GNY:

9,900,000₫

Giá bán:

8,590,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 485 lít VH-6699W1

GNY:

11,900,000₫

Giá bán:

10,090,000₫

Giảm

-15%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-225W2

GNY:

5,290,000₫

Giá bán:

4,490,000₫

Giảm

-14%

Tủ đông Sanaky Inverter 200 lít VH-2599W3

GNY:

6,350,000₫

Giá bán:

5,490,000₫

Giảm

-13%

Tủ đông Sanaky Inveter 560 lít VH-5699W3

GNY:

10,390,000₫

Giá bán:

9,090,000₫

Giảm

-10%

Tủ Đông Sanaky Inverter 660 lít VH-6699W3

GNY:

12,390,000₫

Giá bán:

11,090,000₫