Tủ Mát

Bộ lọc

Bộ lọc

Thiết lập lại

Bộ lọc

Từ khóa

Thương hiệu

Giá bán

Kiểu tủ mát

Dung tích

Số cửa

Tiện ích tủ

Giảm

-11%

Tủ mát Alaska LC-333H

GNY:

8,300,000₫

Giá bán:

7,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-22%

Tủ mát Alaska LC-433H

GNY:

9,660,000₫

Giá bán:

7,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ mát Alaska LC-533H

GNY:

10,120,000₫

Giá bán:

8,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ mát Alaska LC-633H

GNY:

10,925,000₫

Giá bán:

8,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Tủ mát Alaska LC-643DB

GNY:

11,270,000₫

Giá bán:

8,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-10%

Tủ mát Alaska LC-743H

GNY:

10,500,000₫

Giá bán:

9,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-27%

Tủ mát Alaska LC-743DB 

GNY:

12,305,000₫

Giá bán:

8,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky VH-6009HP

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

15,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL-8C

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

17,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-20%

Tủ mát đứng Alaska 300 Lít LC 833C

GNY:

14,800,000₫

Giá bán:

11,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-6%

Tủ mát đứng Alaska 500 Lít LC 933C

GNY:

12,800,000₫

Giá bán:

11,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ mát Alaska 450 Lít LC 450B

GNY:

9,600,000₫

Giá bán:

8,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ Mát Alaska 700 Lít SL-7C

GNY:

17,990,000₫

Giá bán:

15,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ mát Darling 830 lít DL-9000A

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

16,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky Inverter VH-408K3

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

TỦ MÁT SANAKY VH-358W3

GNY:

10,690,000₫

Giá bán:

8,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ mát Alaska LC-50

GNY:

4,100,000₫

Giá bán:

3,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-8%

Tủ mát Alaska 1400 lít SL-14C3

GNY:

28,390,000₫

Giá bán:

25,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ mát Sanaky 1520 lít VH-1520HP

GNY:

31,790,000₫

Giá bán:

28,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ mát Darling 280 lít DL-2800A

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

5,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Tủ mát Sanaky VH-308K3

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Tủ mát đứng Sumikura 250 lít SKSC-250

GNY:

8,900,000₫

Giá bán:

6,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%

Tủ mát đứng Sumikura 300 lít SKSC-300

GNY:

9,500,000₫

Giá bán:

7,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Alaska Inverter LC-533HI

GNY:

10,900,000₫

Giá bán:

9,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Alaska Inverter 450 lít LC-733HI

GNY:

12,090,000₫

Giá bán:

10,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky VH-218KL

GNY:

7,200,000₫

Giá bán:

6,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ mát Sumikura 400 lít SKSC-400

GNY:

10,500,000₫

Giá bán:

8,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Sumikura 450 lít SKSC-450

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

11,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-21%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Tủ mát Sumikura Inverter 450 lít SKSC-450.I

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

11,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Sumikura 700 lít SKSC-802WG2

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

16,590,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sumikura 1000 lít SKSC-1202WG2

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-7%

Tủ mát Sumikura 1200 lít SKSC-1403WG3

GNY:

26,890,000₫

Giá bán:

24,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ mát Panasonic 248 lít SMR-PT250A

GNY:

12,500,000₫

Giá bán:

10,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Panasonic 330 lít SMR-PT330A

GNY:

13,900,000₫

Giá bán:

11,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ mát Panasonic 460 lít SMR-PT450A

GNY:

16,300,000₫

Giá bán:

14,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Panasonic 330 lít SMR-PT330DA

GNY:

15,600,000₫

Giá bán:

13,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-17%

Tủ mát Sanaky 160 lít VH-168KL

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-18%

Tủ mát Sanaky 200 lít VH-258KL

GNY:

8,300,000₫

Giá bán:

6,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 300 lít VH-308KL

GNY:

8,290,000₫

Giá bán:

7,190,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358KL

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

7,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 400 lít VH-408KL

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 210 lít VH-218WL

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-24%

Tủ mát Sanaky 200 lít VH-258WL

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

6,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 300 lít VH-308WL

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358WL

GNY:

9,150,000₫

Giá bán:

7,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 340 lít VH-408WL

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 210 lít VH-218K3L

GNY:

7,900,000₫

Giá bán:

6,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 250 lít VH-258K3L

GNY:

8,500,000₫

Giá bán:

7,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-9%

Tủ mát Sanaky Inverter 300 lít VH-308K3L

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,790,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky Inverter 350 lít VH-358K3L

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ mát Sanaky Inverter 400 lít VH-408K3L

GNY:

10,300,000₫

Giá bán:

9,090,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 210 lít VH-218W3L

GNY:

8,050,000₫

Giá bán:

6,890,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky Inverter 250 lít VH-258W3L

GNY:

8,700,000₫

Giá bán:

7,390,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-12%

Tủ mát Sanaky Inverter 300 lít VH-308W3L

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

7,990,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky Inverter 350 lít VH-358W3L

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,690,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ mát Sanaky Inverter 400 lít VH-408W3L

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

9,290,000₫
 • Quà tặng

 • Hàng chính hãng

 • Giao lắp trong 2H

Giảm

-11%

Tủ mát Alaska LC-333H

GNY:

8,300,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-22%

Tủ mát Alaska LC-433H

GNY:

9,660,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-16%

Tủ mát Alaska LC-533H

GNY:

10,120,000₫

Giá bán:

8,490,000₫

Giảm

-20%

Tủ mát Alaska LC-633H

GNY:

10,925,000₫

Giá bán:

8,790,000₫

Giảm

-24%

Tủ mát Alaska LC-643DB

GNY:

11,270,000₫

Giá bán:

8,590,000₫

Giảm

-10%

Tủ mát Alaska LC-743H

GNY:

10,500,000₫

Giá bán:

9,490,000₫

Giảm

-27%

Tủ mát Alaska LC-743DB 

GNY:

12,305,000₫

Giá bán:

8,990,000₫

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky VH-6009HP

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

15,890,000₫

Giảm

-6%

Tủ Mát ALASKA 800 Lít SL-8C

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

17,990,000₫

Giảm

-20%

Tủ mát đứng Alaska 300 Lít LC 833C

GNY:

14,800,000₫

Giá bán:

11,790,000₫

Giảm

-6%

Tủ mát đứng Alaska 500 Lít LC 933C

GNY:

12,800,000₫

Giá bán:

11,990,000₫

Giảm

-9%

Tủ mát Alaska 450 Lít LC 450B

GNY:

9,600,000₫

Giá bán:

8,690,000₫

Giảm

-12%

Tủ Mát Alaska 700 Lít SL-7C

GNY:

17,990,000₫

Giá bán:

15,890,000₫

Giảm

-11%

Tủ mát Darling 830 lít DL-9000A

GNY:

18,990,000₫

Giá bán:

16,890,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky Inverter VH-408K3

GNY:

10,590,000₫

Giá bán:

9,190,000₫

Giảm

-17%

TỦ MÁT SANAKY VH-358W3

GNY:

10,690,000₫

Giá bán:

8,890,000₫

Giảm

-17%

Tủ mát Alaska LC-50

GNY:

4,100,000₫

Giá bán:

3,390,000₫

Giảm

-8%

Tủ mát Alaska 1400 lít SL-14C3

GNY:

28,390,000₫

Giá bán:

25,990,000₫

Giảm

-9%

Tủ mát Sanaky 1520 lít VH-1520HP

GNY:

31,790,000₫

Giá bán:

28,990,000₫

Giảm

-18%

Tủ mát Darling 280 lít DL-2800A

GNY:

7,290,000₫

Giá bán:

5,990,000₫

Giảm

-7%

Tủ mát Sanaky VH-308K3

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,990,000₫

Giảm

-24%

Tủ mát đứng Sumikura 250 lít SKSC-250

GNY:

8,900,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-21%

Tủ mát đứng Sumikura 300 lít SKSC-300

GNY:

9,500,000₫

Giá bán:

7,490,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Alaska Inverter LC-533HI

GNY:

10,900,000₫

Giá bán:

9,390,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Alaska Inverter 450 lít LC-733HI

GNY:

12,090,000₫

Giá bán:

10,390,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky VH-218KL

GNY:

7,200,000₫

Giá bán:

6,290,000₫

Giảm

-18%

Tủ mát Sumikura 400 lít SKSC-400

GNY:

10,500,000₫

Giá bán:

8,590,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Sumikura 450 lít SKSC-450

GNY:

13,490,000₫

Giá bán:

11,490,000₫

Giảm

-21%

Tủ mát Sumikura Inverter 300 lít SKSC-300.I

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,090,000₫

Giảm

-17%

Tủ mát Sumikura Inverter 400 lít SKSC-400.I

GNY:

11,190,000₫

Giá bán:

9,290,000₫

Giảm

-24%

Tủ mát Sumikura Inverter 450 lít SKSC-450.I

GNY:

14,990,000₫

Giá bán:

11,390,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Sumikura 700 lít SKSC-802WG2

GNY:

19,190,000₫

Giá bán:

16,590,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sumikura 1000 lít SKSC-1202WG2

GNY:

20,990,000₫

Giá bán:

18,290,000₫

Giảm

-7%

Tủ mát Sumikura 1200 lít SKSC-1403WG3

GNY:

26,890,000₫

Giá bán:

24,890,000₫

Giảm

-16%

Tủ mát Panasonic 248 lít SMR-PT250A

GNY:

12,500,000₫

Giá bán:

10,490,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Panasonic 330 lít SMR-PT330A

GNY:

13,900,000₫

Giá bán:

11,890,000₫

Giảm

-12%

Tủ mát Panasonic 460 lít SMR-PT450A

GNY:

16,300,000₫

Giá bán:

14,290,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Panasonic 330 lít SMR-PT330DA

GNY:

15,600,000₫

Giá bán:

13,290,000₫

Giảm

-17%

Tủ mát Sanaky 160 lít VH-168KL

GNY:

6,890,000₫

Giá bán:

5,690,000₫

Giảm

-18%

Tủ mát Sanaky 200 lít VH-258KL

GNY:

8,300,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 300 lít VH-308KL

GNY:

8,290,000₫

Giá bán:

7,190,000₫

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358KL

GNY:

9,290,000₫

Giá bán:

7,790,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 400 lít VH-408KL

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,490,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 210 lít VH-218WL

GNY:

7,490,000₫

Giá bán:

6,390,000₫

Giảm

-24%

Tủ mát Sanaky 200 lít VH-258WL

GNY:

8,950,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 300 lít VH-308WL

GNY:

8,490,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky 350 lít VH-358WL

GNY:

9,150,000₫

Giá bán:

7,990,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky 340 lít VH-408WL

GNY:

10,190,000₫

Giá bán:

8,690,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 210 lít VH-218K3L

GNY:

7,900,000₫

Giá bán:

6,790,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 250 lít VH-258K3L

GNY:

8,500,000₫

Giá bán:

7,290,000₫

Giảm

-9%

Tủ mát Sanaky Inverter 300 lít VH-308K3L

GNY:

8,590,000₫

Giá bán:

7,790,000₫

Giảm

-16%

Tủ mát Sanaky Inverter 350 lít VH-358K3L

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,390,000₫

Giảm

-12%

Tủ mát Sanaky Inverter 400 lít VH-408K3L

GNY:

10,300,000₫

Giá bán:

9,090,000₫

Giảm

-14%

Tủ mát Sanaky Inverter 210 lít VH-218W3L

GNY:

8,050,000₫

Giá bán:

6,890,000₫

Giảm

-15%

Tủ mát Sanaky Inverter 250 lít VH-258W3L

GNY:

8,700,000₫

Giá bán:

7,390,000₫

Giảm

-12%

Tủ mát Sanaky Inverter 300 lít VH-308W3L

GNY:

9,090,000₫

Giá bán:

7,990,000₫

Giảm

-13%

Tủ mát Sanaky Inverter 350 lít VH-358W3L

GNY:

9,990,000₫

Giá bán:

8,690,000₫

Giảm

-11%

Tủ mát Sanaky Inverter 400 lít VH-408W3L

GNY:

10,490,000₫

Giá bán:

9,290,000₫